Werkervaring

 

Opstellen van de jaarrekening inclusief stelselwijziging conform het nieuwe jaarrekeningmodel woningcorporaties.

Implementeren van de Basisteams Jeugd en Gezin in opdracht van de gemeenten, waarbij rekening is gehouden met zowel de inhoudelijke als bedrijfsvoeringsaspecten.

Vormgeven en implementeren van de planning & control en/of controllersfunctie.

Ondersteunen bij de begroting, formatie, jaarrekening, tussentijse rapportages, informatiesysteem en fusievoorbereidingen. 

Professionaliseren van de bedrijfsvoering om een integrale sturing en verantwoording mogelijk te maken.

gallery/ct website dienstverlening

Specialiteiten

 

Mijn dienstverlening richt zich op het ondersteunen van organisaties in:

  • bedrijfsvoering

  • sturing & beheersing

  • planning & control

 

Kennis

 

Met ruim 20 jaar werkervaring in onder meer woningcorporaties, welzijn, gemeenten, GGD, energieleverancier en bloemenveiling in de functies van manager bedrijfsvoering, controller, adviseur, projectleider en stafmedewerker ben ik breed inzetbaar. Mijn onderscheidend vermogen zit naast de kennis van bedrijfsvoering en veranderingsprocessen in een duidelijke visie en oog voor de samenhang van verschillende disciplines van de bedrijfsvoering. Naar mijn mening is dit geheel noodzakelijk om een passende bedrijfsvoeringsconcept te ontwikkelen en te implementeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstverlening