Werkervaring

 

Opstellen van de jaarrekening inclusief stelselwijziging conform het nieuwe jaarrekeningmodel woningcorporaties.

Implementeren van de Basisteams Jeugd en Gezin in opdracht van de gemeenten, waarbij rekening is gehouden met zowel de inhoudelijke als bedrijfsvoeringsaspecten.

Vormgeven en implementeren van de planning & control en/of controllersfunctie.

Ondersteunen bij de begroting, formatie, jaarrekening, tussentijse rapportages, informatiesysteem en fusievoorbereidingen. 

Professionaliseren van de bedrijfsvoering om een integrale sturing en verantwoording mogelijk te maken.

Persoonlijkheid

 

Ik ben gedreven en betrokken in mijn werk en weet mij nieuwe materie in korte tijd eigen te maken, samenhang te overzien en een visie te vormen. Ik ben consistent in het uitdragen van de koers. Zo nodig spreek ik de betrokkenen aan op resultaat, gedrag en houding. Ik ervaar het als een uitdaging om een team verder te ontplooien met ruimte voor sparring en een degelijke bedrijfsvoering neer te zetten, zodat de organisatie zich verder kan ontwikkelen.

 

Ervaring

 

In mijn voorgaande functies heb ik met succes ervaring opgedaan met het functioneren op het raakvlak van toezicht, bestuur en management, het creëren van draagvlak voor verandering, het leidinggeven en het implementeren van een proactieve planning en control.  

 

Opleiding

 

Aan mijn theoretische kennis liggen de volgende opleidingen ten grondslag:

  • post-master registercontroller (afgerond in 2004)
  • master bedrijfseconomie (afgerond in 1997)

  • diverse vakinhoudelijke en persoonlijke effectiviteitstrainingen

 

 

 

 

 

 

 

 

Profiel

gallery/ct website profiel